URGENT!
PÂnĂ vineri, 8 Martie 2019, toți profesorii care predau disciplina Religie În județul Dolj (titulari/ suplinitori) vor depune la ISJ, la biroul D-nei Insp. Prof. Dr. Iuliana Gheorghe dosarul personal:
1.CV- ul actualizat;
2.copie a actului de numire;
3.copii ale certificatelor gradelor didactice;
4. copii ale actelor de studii.